NAKABOOKS

ลิปเด็ด เกษตรนาคา


เชื่อหรือไม่? การไม่เผาฟางตอซังข้าว ลดต้นทุนค่าปุ๋ย 900 บาท/ไร่ สร้างรายได้ 500-625 บาท !!!?

เปิดโครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา ตอน : ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน โดยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้ชาวนาไทยทำเกษตรปลอดการเผา เพิ่มมูลค่าฟางข้าวเหลือทิ้งเป็นรายได้เสริม ไถกลบตอซังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แปลงนา ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นผู้ช่วยจัดการงานนาให้อย่างครบวงจร

ปราชญ์เกษตรหัวใจพอเพียง ลุงประทีป มายิ้ม EP.4 สัตว์เลี้ยงในรั้วบ้านทำเงิน &ระบบปลูกพืชแบบเกื้อกูล

เลี้ยง 4 กุ้ง 3 ปลา 2 หอยรวมอยู่ด้วยกันแบบธรรมชาติ จากรูปแบบบ่อเลี้ยงที่ประยุกต์ตามพื้นที่ว่างข้างกำแพงรั้วใช้วัสดุง่ายๆ ซึ่งนอกจากมีแหล่งโปรตีนที่ผลิตได้เองเพื่อการบริโภคแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้เสริมกันอีกทางหนึ่งควบคู่ไปกับการผลิตอื่นๆ ภายในพื้นที่ แบบไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก มีแค่ไหนทำแค่นั้น และพายายามพึ่งพาตนเองโดยการลดต้นทุนทุกอย่างลงให้ได้มากที่สุด

ปราชญ์เกษตรหัวใจพอเพียง ลุงประทีป มายิ้ม EP.3 จากชายคาสู่บาดาลใช้น้ำทุกหยดอย่างเกิดประโยชน์สูง

น้ำใช้แล้วจากครัวเรือนอย่าปล่อยให้เปล่าประโยชน์ ใช้รดต้นไม้ ใช้เลี้ยงสัตว์นำ้ และส่วนที่เหลือทิ้งเมื่อซึมลงสู่ดินก็จะไปรวมอยู่ที่แบงก์เก็บรวบรวมน้ำไว้ใต้ดิน ไว้สำหรับสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี

นวัตกรรมการใส่ปุ๋ยไร่มันสำปะหลังแบบใหม่

เพื่อลดการใช้แรงงานคนใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จาก 3 คนให้เหลือเพียง 1 คน สามารถกำหนดปริมาณการใส่ปุ๋ยได้หลายอัตราและใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 15 กรัม, 20 กรัม, 25 กรัม และ30 กรัม ตามความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกมันในแต่ละสภาพพื้นที่ เพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยต่อไร่ให้น้อยลง สามารถใช้กับแปลงปลูกที่มีลักษณะดินแตกต่างกันได้ เช่น ดินร่วน ดินทราย และดินเหนียวปนร่วน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

หนังสือออกใหม่


โรงเรือนเพาะเห็ดอย่างง่าย…ต้นทุนต่ำ
ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค
สร้างเงินล้านง่ายๆ…ด้วยผักตบชวา
หนูนา ด้วงสาคู ปลาหมอบ่อปูน

หนังสือขายดี


สร้างเงินล้านง่ายๆ…ด้วยผักตบชวา
หนูนา ด้วงสาคู ปลาหมอบ่อปูน
หอยทำเงิน
ปูนาท้ารวย
กุ้งฝอย-หอยขม-ปูนา-ปลาช่อน
ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง แม่โจ้
ทุเรียนยุคใหม่ & ระยะชิด